Voettocht

Burgers zijn teleurgesteld in de politiek. ‘Gewone’ mensen voelen zich door bestuurders in de steek gelaten of zelfs verraden. Het zijn veelgehoorde uitspraken. Maar wat is er nou precies aan de hand in ons land? Om daar achter te komen trok Jan Schuurman Hess de wandelschoenen aan en trok twee jaar lang te voet door Nederland.

Van de Hedwigepolder tot aan de Wadden, van de Eems tot aan het drielandenpunt. Onderweg sprak hij talloze scholieren, politici, fabrieksarbeiders, zorgverleners, vissers en leraren. Hij noteerde de ergernissen en de dromen van jong en oud, rijk en arm, in de steden en op het platteland.

Wat gaan we doen om de kloof tussen hoog- en lageropgeleiden niet nóg groter te laten worden? Hoe voorkomen we dat de helft van Nederland straks buitenboord valt, doordat ze geen werk en inkomen hebben? Kortom, hoe sociaal zijn we nog? En wat staat ons te doen? De antwoorden zijn te vinden in de gesprekken onderweg.

Lees nu alle gesprekken in het boek
“Voettocht naar het hart van het land”
(ISBN 978-90-450-2540-7)

Jan Schuurman Hess staat in de traditie van grote sociaal-democratische wandelaars als Herman Gorter, Henri Polak en Marinus van der Goes van Naters, die altijd de wereld bleven verkennen.” – Felix Rottenberg

Iedereen die wil weten wat ‘de stand van ons land’ is, moet dit boek lezen

Bestel het boek via de site van uitgeverij Atlas Contact

Tijdens de etappe in Het Bildt liep Thomas Kuijpers mee om een videoverslag te maken.

Op deze site vindt je ook nog alle verslagen van de voettocht: http://www.voettochtvanjan.nl/category/verslag-tocht/